BekendmakingPlaatsen van 10 driehoeksreclameborden

Aangevraagde APV vergunning

Leiderdorp

Plaatsen van 10 driehoeksreclameborden t.b.v. de Polderdag

Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum ontvangst: 10 maart 2015

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen. 

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Informatie