BekendmakingPlaatsen van 10 driehoeksreclameborden

Aangevraagd

Het plaatsen van 10 driehoeksreclameborden in de periode van 28 januari t/m 6 februari 2013 voor de campagne Opendag ID College;

Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum ontvangst: 30 november 2012

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen. Zie ook onder Vergunningen algemeen.

 

 

Informatie