BekendmakingPlaatsen van 2 containers

Verleende omgevingsvergunning

Bloemerd

Plaatsen van 2 containers t.b.v. houtopslag op het parkeerterrein ter hoogte van Bloemerd 1c (2014-0044-OG01)
Locatie: Bloemerd 1c
Datum besluit: 15 april 2014

Informatie