BekendmakingPlaatsen van 2 ondergrondse afvalcontainers

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aangevraagd (reguliere procedure)

Buitenhof

plaatsen van 2 ondergrondse afvalcontainers

Locatie                        :           Ommedijk
Datum ontvangst        :           19 juni 2012

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Ommedijk   Leiderdorp Nederland