BekendmakingPlaatsen van driehoekbuitenreclame borden

Aangevraagd

Heel Leiderdorp

Het plaatsen van driehoekbuitenreclame borden i.v.m. open dag Hoge School Leiden Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg

Datum ontvangst: 1 oktober 2013

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie