BekendmakingPlaatsen van driehoeksborden

Verleende APV vergunning

Heel Leiderdorp

Het plaatsen van driehoeksborden in de periode van 20 tot en met 30 maart 2014 ten behoeven Villa Joep

Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 13 februari 2014
Bezwaar t/m: 28 maart 2014

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Informatie