BekendmakingPlaatsen van een dakkapel

Verleend (reguliere procedure)

Binnenhof

Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

Locatie: Luykendreef 34
Datum besluit: 16 juli 2013

Vogelwijk

Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

Locatie: Meeuwenlaan 37
Datum besluit: 16 juli 2013

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 18 juli tot en met  29 augustus 2013 tenzij anders vermeld.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Luykendreef 34  Leiderdorp Nederland en op Meeuwenlaan 37  Leiderdorp Nederland