BekendmakingPlaatsen van een kraanbaan

Verleende Omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Achthoven

Plaatsen van een kraanbaan (2014-0028-OG01)
Locatie: Bedrijvenweg 14
Datum besluit: 10 april 2014
Bezwaar t/m: 24 mei 2014

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunning loopt van 17 april tot en met 29 mei 2014 tenzij anders aangegeven.

 

Informatie