BekendmakingPlaatsen van reclameborden

Heel Leiderdorp

Het plaatsen van driehoeksreclameborden in de periode van 13 t/m 27 januari 2013 voor de aankondiging van een open dag van het LUMC.

Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg

Datum ontvangst: 23 november 201

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen Zie ook onder Vergunningen algemeen.

Informatie