BekendmakingPlaatsen van reclameborden

Aangevraagde APV-vergunning

Heel Leiderdorp

Het plaatsen van 10 reclameborden voor de aankondiging van een brocante (rommel)markt

Locatie: heel Leiderdorp
Datum ontvangst: 6 januari 2014

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

 

Informatie