BekendmakingPlaatsen verkiezingsposters GroenLinks

Verleende APV-vergunning 
Heel Leiderdorp

Voor het plaatsen van verkiezingsposters in de periode van 29 augustus t/m 12 september 2012 door GroenLinks;

Locatie: Heel Leiderdorp
Datum besluit: 2 augustus 2012

 

Informatie