BekendmakingPlantenmarkt

Verleende APV vergunning

Ouderzorg

Het organiseren van een plantenmarkt op zaterdag 10 mei 2014 door COV Excelsior

Locatie: Winkelcentrum Santhorst (2014-0023-APV)
Datum besluit: 10 april 2014
Bezwaar t/m: 23 mei 2014

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 16 april tot en met 28 mei 2014, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Informatie