BekendmakingPrivacyreglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente

 
Privacyreglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Leiderdorp 2010
Op 23 februari 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders het Privacyreglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Leiderdorp 2010 (Privacyreglement GBA gemeente Leiderdorp 2010) vastgesteld.
Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na deze bekendmaking.
Het Reglement Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 2 september 2008 wordt ingetrokken na bekendmaking van het nieuwe reglement.
Het Privacyreglement GBA gemeente Leiderdorp 2010 ligt tot en met donderdag 15 april 2010 ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Statendaalder 1. De receptie is op werkdagen geopend van 8.30 tot 17.00 uur.
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp