BekendmakingRealiseren 32 extra parkeerplaatsen

Verleende omgevingsvergunning

Elisabethhof

Realiseren van 32 extra parkeerplaatsen en een waterpartij (2014-0037-OG01)

Locatie: Willem Alexanderlaan 1
Datum besluit: 11 juni 2014
Bezwaar t/m: 24 juli 2014

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 19 juni 2014 tot en met 31 juli 2014, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

 

Informatie