BekendmakingReconstrueren loswal

Ontwerpbeschikking ter inzage (uitgebreide procedure)

De Baanderij

Reconstrueren van een loswal

Locatie: Zijldijk
Indienen zienswijzen t/m: 31 juli 2013

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 20 juni 2013 ter inzage in het gemeentehuis te Leiderdorp, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijldijk   Leiderdorp Nederland