BekendmakingReconstrueren van de loswal Zijldijk

Aangevraagde omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp ontvingen de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning:

De Baanderij

reconstrueren van de loswal

Locatie                        :           Zijldijk

Datum ontvangst        :           1 februari 2012

De aanvragen, de beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp bij de afdeling gemeentewinkel. De bezwarentermijn van de bovenstaande verleende vergunningen loopt van 9 februari 2012 tot en met 22 maart 2012.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijldijk   Leiderdorp Nederland