BekendmakingRectificatie aangevraagde omgevingsvergunningen (week 17 en 18)

In week 17 heeft per abuis een publicatie plaatsgevonden betreffende de aanvraag ''Transformeren van kantoorpand "STATENHOF" in studio's ten behoeve van studentenhuisvestiging (OLO 6016227).''

Het bovenstaande betrof geen aanvraag, maar was een puur administratieve handeling waarbij een bouwtechnische aanvulling is ontvangen.

Informatie