BekendmakingRectificatie APV-vergunning week 35

Rectificatie


Ouderzorg
Organiseren van de Borrel71 op 6 september 2019 van 18.00 uur tot 00.30 uur
Locatie : Van Diepeningenlaan 2
Datum besluit : 21 augustus 2019

Informatie