BekendmakingRectificatie APV-vergunningen week 41 (2020)

De volgende twee bekendmakingen waren per ongeluk nog niet geplaatst.

AANGEVRAAGD (reguliere procedure)

Leyhof
Het kappen van een houtopstand (OLO 5441091)
Locatie: Torenwacht 120
Datum ontvangst: 10 september 2020

Binnenhof
Het kappen van een houtopstand in de achtertuin (OLO 5458049)
Locatie: Spiegheldreef 15
Datum ontvangst: 17 september 2020

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie