BekendmakingRectificatie Beschikking Wet Milieubeheer – Van Diepeningenlaan 112

Rectificatie
Beschikking Wet Milieubeheer – Van Diepeningenlaan 112

Op woensdag 7 december is bekend gemaakt dat de Omgevingsdienst West-Holland namens burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp op 6 december 2016 maatwerkvoorschriften voor geluid op grond van de Activiteitenbesluit heeft verleend aan IJscafé Danice voor de locatie Van Diepeningenlaan 112 te Leiderdorp. Dit is niet juist. Het betreft de bekendmaking van de ontvangst van het verzoek tot het stellen van maatwerkvoorschriften.

Verzoek maatwerkvoorschriften, Wet milieubeheer – Van Diepeningenlaan 112 

De Omgevingsdienst West-Holland maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp bekend dat zij op 15 september 2016 een verzoek tot het stellen van maatwerkvoorschriften heeft ontvangen voor de locatie Van Diepeningenlaan 112 Leiderdorp. Op deze locatie is IJssalon Danice gevestigd. Het betreft een verzoek tot ontheffing op de verplichting voor het gebruiken van een vetafscheider en slibvangput.

Op grond van het bepaalde in artikel 3.131, lid 5 van het Activiteitenbesluit kunnen maatwerkvoorschriften worden gesteld.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw L. Stange via 071-4083291 of L.stange@odwh.nl.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Diepeningenlaan 112  Leiderdorp Nederland