BekendmakingRectificatie omgevingsvergunning

Rectificatie

De op 4 februari gepubliceerde aanvraag voor een omgevingsvergunning aan de Zijloordkade 2 betreft een verzoek tot vooroverleg voor een inventarisatie van verbouwingsmogelijkheden aan de Zijloordkade 3

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijloordkade 3  Leiderdorp Nederland