BekendmakingRegels openbare laadpalen aangepast

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 december 2021 de geactualiseerde Beleidsregels voor openbare oplaadpalen in de publieke ruimte vastgesteld. Ze gaan in op 1 januari 2022.

De belangrijkste veranderingen zijn:
• Bedrijven die laadpalen plaatsen, gaan leges betalen bij nieuwe oplaadlocaties.
• Het bedrijf dat een laadpaal plaatst, moet groene stroom gebruiken.
• Bij beoordeling van een nieuwe locatie voor oplaadpalen houdt de gemeente geen rekening met de parkeerdruk in de straat.
• De gemeente maakt een kaart met alle mogelijke locaties voor oplaadpalen in Leiderdorp die voldoen aan de regels. Met deze kaart houden we grip op de groei van het aantal oplaadpalen.
• Het wordt mogelijk om oplaadpalen in lantaarnpalen te gaan plaatsen in Leiderdorp.

De regels voor het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte zijn aangepast zodat het laadnetwerk in Leiderdorp verder kan groeien. Ze zijn een nadere uitwerking van de Integrale visie laadinfrastructuur die de gemeenteraad op 7 juni 2021 vaststelde. De visie beschrijft de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden en wat Leiderdorp doet om het opladen van elektrische auto's mogelijk te maken.

Tegen de beleidsregels kunt u geen bezwaar maken of beroep instellen.
Bezoek www.leiderdorp.nl/oplaadpalen voor meer informatie over de procedure voor het plaatsen van oplaadpalen.

Bekijk de beleidsregels.

Informatie