BekendmakingRegionale commissie bezwaarschriften

Op vrijdagochtend 26 maart 2021 worden de volgende zaken digitaal via Teams behandeld:

  • Een bezwaarschrift gericht tegen een afwijzing handhavingsverzoek te Leiderdorp (11.00 uur)

Informatie
Indien u de zitting wilt bijwonen, wordt aangeraden contact op te nemen met het secretariaat van de commissie. Dit in verband met het eventueel uitvallen van een zaak en het eventuele besloten karakter van een zaak. U kunt het secretariaat bereiken via e-mailadres bezwarensecretariaat@servicepunt71.nl.

Informatie