BekendmakingRijdende verzekeringswinkel

Verleende APV vergunning

Winkelhof

Een standplaatsvergunning voor 2013 voor het innemen van een standplaats op het plein aan de Statendaalder iedere donderdag in 2013 van 14.45 tot 16.30 uur van een rijdende verzekeringswinkel.

Locatie: plein Statendaalder
Datum besluit: 13 december 2012
Bezwaar t/m: 24 januari 2013

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 19 december 2012 tot en met 30 januari 2013 tenzij anders vermeld. Zie ook onder Vergunningen algemeen.

 

Informatie