BekendmakingRoeimarathon

Driegatenbrug & Dwarswatering

Het organiseren van een roeimarathon op de Dwarswatering en voor het parkeren van trailers met boten op de parkeerplaatsen tegenover het universitair watersportcentrum gelegen aan Zijlstroom 135

Locatie: Dwarswatering en Zijlstroom 135
Datum ontvangst: 21 november 2013

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

 

 

Informatie