BekendmakingSlopen van 2 woningen Kastanjelaan 2 en 4

Ingetrokken aanvraag reguliere procedure

Kerkwijk

slopen van 2 woningen  (ingetrokken i.v.m. gewijzigde regelgeving)

Locatie                        :           Kastanjelaan 2 en 4

Datum besluit             :           24 april 2012

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Kastanjelaan 2en4  Leiderdorp Nederland