BekendmakingSport- en speldag

Verleend

Bloemerd

Voor het organiseren van een sport- en speldag en het bouwen van hutten en vlotten voor de Leiderdorpse jeugd op 22 tot en met 26 juli en 31 juli 2013

Locatie: Bloemerd
Datum besluitt: 4 juni 2013
Bezwaar t/m: 17 juli 2013

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 12 juni tot en met 24 juli 2013 tenzij anders vermeld.

Informatie