BekendmakingStandplaats Blue Stone

Verleende APV vergunning

Winkelhof

Voor het innemen van een incidentele standplaats door Blue Stone van 10 t/m 15 november 2014

Locatie: plein Statendaalder
Datum besluit: 6 november 2014

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt 6 november tot en met 18 december 2014 tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Informatie