BekendmakingStandplaats door Zorg en Zekerheid

Verleende APV vergunning

Heel Leiderdorp

Winkelhof

Het verlengen van de vergunning voor het innemen van een standplaats door Zorg en Zekerheid

Locatie: Plein aan de Statendaalder
Datum besluit: 25 november 2013

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Statendaalder   Leiderdorp Nederland