BekendmakingStandplaats Koningsdag Indrapoera

Aangevraagde APV vergunning

Kerkwijk

Innemen van een standplaats op Koningsdag door/voor Chinees Indisch Restaurant Indrapoera

Locatie: Hoofdstraat 13/15
Datum ontvangst:12 maart 2015

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

 

Informatie