BekendmakingStandplaats NRE

Verleende APV vergunning

Winkelhof

Innemen van een standplaats t.b.v. nationaal regenboog klasse zeilkampioenschap op 28 juni van 12.00 – 14.00 uur
Locatie: Statendaalder
Datum verleend: 23 juni 2014
Bezwaar t/m: 5 augustus 2014

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Informatie