BekendmakingStandplaats oliebollenverkoop 2013

Aangevraagd

Ouderzorg

Seizoenstandplaats voor de verkoop van oliebollen in november/december 2013

Locatie: winkelcentrum De Santhorst
Datum ontvangst: 28 december 2012

Informatie