BekendmakingStandplaats OXXIO

Aangevraagde APV vergunnning

Winkelhof

Tijdelijke standplaats OXXIO
Locatie: Winkelhof
Datum aanvraag: 5 augustus 2014

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

 

 

Informatie