BekendmakingStandplaats verkoop schaafijs

VerleendeAPV vergunning

De Baanderij

Voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van schaafijs en broodjes

Locatie: de Baanderij
Datum besluit: 10 september 2013

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 12 september tot en met 24 oktober 2013 tenzij anders vermeld

Informatie