BekendmakingStandplaats verkoop stroopwafels

Aangevraagde APV vergunning

Heel Leiderdorp/Winkelhof

Het innemen van een standplaats voor de verkoop van stroopwafels en het venten met stroopwafels

Locatie: Statendaalder en heel Leiderdorp
Datum aanvraag: 22 januari 2014

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een reactie indienen.

Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in

Informatie