BekendmakingStandplaats verkoop Vietnamese loempia’s

Verleende APV vergunning

Winkelhof

De verlenging van de vergunning voor het innemen een standplaats voor de verkoop van Vietnamese loempia’s in 2014

Locatie: Statendaalder
Datum besluit: 5 september 2013

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 12 september tot en met 24 oktober 2013 tenzij anders vermeld

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Statendaalder   Leiderdorp Nederland