BekendmakingStandplaatsen Statendaalder

Verleende APV vergunningen

Winkelhof

Verlengen van de vergunning voor het innemen van een standplaats in 2015 door Zorg en Zekerheid

Locatie: plein Statendaalder
Datum besluit: 4 november 2014

 

Verlengen van de vergunning voor het innemen van een standplaats in 2015 voor de verkoop van vietnamese snacks

Locatie: plein Statendaalder
Datum besluit: 4 november 2014

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 5 november 2014 tot en met 18 december 2014 tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Informatie