BekendmakingStandplaatsvergunning

Verleende APV vergunning

Winkelhof

Verlengen van de standplaatsvergunning voor de verkoop van aardappelen, groente en fruit

Locatie: Plein Statendaalder
Datum besluit: 20 november  2014

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 21 november 2014 tot en met 2 januari 2015 tenzij anders vermeld. 

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Informatie