BekendmakingStandplaatsvergunning verkoop olijven

Verleende APV vergunning

Standplaatsvergunning voor de verkoop van olijven etc. op vrijdag
Locatie: Plein Statendaalder
Datum besluit: 25 juni 2014

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 26 juni 2014 tot en met 7 augustus 2014, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Informatie