BekendmakingStandplaatsvergunningen bij Santhorst

Aangevraagde APV vergunningen

Ouderzorg

Het verlengen van de standplaatsvergunning voor de verkoop van gegrilde kip op dinsdag

Locatie: Winkelcentrum Santhorst
Datum ontvangst: 12 dcember 2013

Een seizoenstandplaats voor de verkoop van oliebollen in november en december 2014
Locatie: Winkelcentrum Santhorst
Datum ontvangst: 10 december 2013

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

 

Informatie