BekendmakingStraatfeest

Verleende APV vergunning

Ouderzorg

Organiseren van een straatfeest met barbecue en spelletjes voor de kinderen op 21 september 2013 van 14.00 tot 22.00 uur
Locatie: Brederode ter hoogte van huisnummers 2 tot en met 20
Datum besluit: 4 september 2013

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 12 september tot en met 24 oktober 2013 tenzij anders vermeld

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Brederode   Leiderdorp Nederland