Bekendmakingstriktere handhaving winkeltijdenwet

 
Kennisgeving striktere handhaving Winkeltijdenwet
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om strenger op te treden bij overtredingen op grond van de Winkeltijdenwet. Op grond van de Verordening Winkeltijden Leiderdorp heeft de gemeenteraad bepaald dat winkeliers op zon- en feestdagen maximaal 12 keer per jaar de winkel geopend mogen hebben. Indien openstelling op andere dan deze aangewezen zon- en feestdagen plaatsvindt, zal de winkelier, na een eerste aanschrijving, worden bestraft met een boete van:

- € 450,= als het gaat om individuele ondernemingen (niet zijnde filiaalbedrijven, niet structureel ongeoorloofd opengesteld)
- € 900,= als het gaat om individuele ondernemingen (niet zijnde filiaalbedrijven, structureel ongeoorloofd opengesteld)
- € 4500,= als het gaat om ondernemingen die deel uitmaken van een concern.

 
Bij recidive zal het transactiebedrag met 50% worden verhoogd.
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp