BekendmakingTer inzage: Betaling vervoer leerlingen Leiderdorp 2022

College van B&W Leiderdorp maakt bekend dat u van woensdag 12 januari tot en met woensdag 23 februari 2022 de volgende documenten kunt bekijken voor mogelijke inspraak:

 • concept Verordening bekostiging leerlingenvervoer Leiderdorp 2022
 • regels bekostiging leerlingenvervoer Leiderdorp 2022
 • uitleg

Deze documenten zijn te bekijken op www.leiderdorp.nl/leerlingvervoer.

U kunt de documenten bekijken bij de balie in het gemeentehuis (adres Willem-Alexanderlaan 1, 2351 DZ Leiderdorp). Dat kan op:

 • maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur (door corona is dat niet mogelijk in de avond);
 • vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.

Nieuwe versie
De documenten hebben regels over het vervoer van leerlingen. Er is een nieuwe versie omdat de oude op een aantal punten niet meer klopte. Ook is er een nieuw document over betaling vervoer leerlingen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Daarbij speelt ook dat de meest passende school niet altijd aansluit bij de vergoeding van kosten van het vervoer door de gemeente.

Geef uw mening
In de periode van woensdag 12 januari tot en met woensdag 23 februari 2022 kunt u de documenten bekijken. Iedereen die dat wil kan hierop een reactie geven. Dit kan mondeling, maar wij hebben het liefst dat u dit in een brief doet. Vermeld altijd naam en adres. Reacties zonder naam doen wij niets mee.

U kunt op verschillende manieren uw mening geven:

 • e-mail: info@leiderdorp.nl vermeld daarbij Z/21/124529
 • brief:
  College van B&W Leiderdorp
  t.a.v. mw. K. van de Velde
  postbus 35
  2350 AA Leiderdorp
  Vermeld daarbij Z/21/124529
 • in een gesprek: maak een afspraak met Karen van de Velde (071 5458500). Wij bellen dan terug.

Vervolg
De gemeenteraad stelt de verordening en beleidsregels vast. Daarbij wordt rekening gehouden met uw mening. Wij kunnen naar aanleiding hiervan de verordening en/of beleidsregels aanpassen. Wij nemen dan uw mening over in het defi nitieve besluit. Maar dat hoeft niet. Wij houden rekening met de wensen van iedereen en nemen dan een beslissing. Als de regels zijn vastgesteld, maken we die bekend op www.overheid.nl onder lokale wet- en regelgeving, gemeente Leiderdorp.

Informatie
Voor meer informatie kunt u ons bellen. Dat kan op 071-54 58 500.

Informatie