BekendmakingTer inzage belemmeringenwet Privaatrecht

De burgemeester van Leiderdorp verklaart dat, ingevolge artikel 4, eerste lid en artikel 2, tweede lid van de Belemmeringenwet Privaatrecht, de gedoogbeschikking van 25 mei 2016, RWS-2016/18879, ten behoeve van de  aanleg en instandhouding van een 150 kV- en 380 kV-hoogspanningsverbinding met bijkomende werken tussen Vijfhuizen - Zoetermeer (Bleiswijk), in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Haarlemmermeer, Kaag en Braassem, Lansingerland en Leiderdorp,  door TenneT TSO B.V. ter inzage ligt met ingang van vrijdag 17 juni 2016 voor een periode van veertien dagen in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1, 2351 DZ Leiderdorp.

Informatie