BekendmakingTer inzage mandaat lijkschouwers

Vanaf heden mag de directeur publieke gezondheid van de RDOG, namens het college van B&W de forensisch artsen benoemen die de gemeentelijke lijkschouwing verzorgen. Hiermee heeft het college van B&W heeft op 3 mei ingestemd. U heeft de mogelijkheid het besluit in te zien en hiertegen bezwaar te maken. In de periode van 18 mei t/m 29 juni ligt het besluit ter inzage in de publieksruimte van het gemeentehuis.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op     Nederland