BekendmakingTer inzage ontwerp omgevingsvergunning

Ter inzage ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Voorhof

Brandveilig in gebruik nemen van tijdelijke noodlokalen t.b.v. de renovatie van Kindcentrum De Voorhof (2016-0194-OG01/038347)
Locatie: Marjoleintuin 58
Ter inzage t/m: 18 januari 2017

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Marjoleintuin 58  Leiderdorp Nederland