BekendmakingTer inzage ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) week 13 (20)

Zijlkwartier

Realiseren van 8 zelfstandige wooneenheden, souterrain en gemeenschappelijke ruimten, splitsing bestaande villa in 2 zelfstandige wooneenheden. (kenmerk: SGR/Van der Valk Boumanweg 236)
Locatie: Van der Valk Boumanweg 236
Ter inzage tot: 7 mei 2020

www.Ruimtelijkeplannen.nl  IMRO-nummer: NL.IMRO.0547.OVzorgvillaRS-ON01

http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.OVzorgvillaRS-ON01

Zienswijzen

Iedereen kan reageren op de ontwerp-omgevingsvergunning binnen de termijn van tervisielegging (voor 7 mei 2020). De zienswijze kan schriftelijk, digitaal of mondeling worden ingediend en is gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp.

  • Schriftelijke zienswijzen gericht op het de ontwerp-omgevingsvergunning moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van 'zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning Van der Valk Boumanweg 236.
  • Digitale zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gemaild naar RO@leiderdorp.nl, onder vermelding van 'zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Van der Valk Boumanweg 236'.
  • Mondelinge zienswijzen kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. Voor zover gericht op de ontwerp-omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met Dave van der Pol (zie gegevens hieronder).

Informatie

Voor nadere informatie over de procedure van de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker ruimte, tel: 071-5458536, e-mail: d.van.der.pol@leiderdorp.nl.

Informatie