BekendmakingTer inzage ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) week 45

Oranjewijk
Nieuwbouwwoning op perceel Boomgaardlaan 2 (bouwen van Villawork villa)
Locatie: Boomgaardlaan 2
Ter inzage tot: 19 december 2019

Het ontwerp is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op het nummer: NL.IMRO.0547.OVboomgaardlaan2-ON01 of via deze link.
Iedereen kan reageren op de ontwerp-omgevingsvergunning binnen de termijn van tervisielegging. De zienswijze kan schriftelijk, digitaal of mondeling worden ingediend en is gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp.
- Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan burgemeester en wethouders via: postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van 'zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning Boomgaardlaan 2.
- Digitale zienswijzen kunt u mailen aan burgemeester en wethouders via: RO@leiderdorp.nl, onder vermelding van 'zienswijze ontwerpbesluit Boomgaardlaan 2'.
- Mondelinge zienswijzen kunt u op afspraak delen, wanneer deze gericht is op de ontwerp-omgevingsvergunning, met Dave van der Pol (zie gegevens hieronder).

Voor nadere informatie over de procedure van de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker ruimte, tel: 071-5458536, e-mail: d.van.der.pol@leiderdorp.nl

Informatie