BekendmakingTer inzage ontwerp omgevingsvergunning aanleggen fietspad en recreatief inrichten omgeving rondom fietspad (uitgebreide procedure)

Achthoven
Aanleggen van een fietspad en het recreatief inrichten van de omgeving rondom het aan te leggen fietspad (2016-0043-OG01)
Locatie: nabij Ruigekade
Ter inzage tot: 26 mei 2016

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Ruigekade   Leiderdorp Nederland