BekendmakingTer inzage ontwerp omgevingsvergunning bouwen nieuwe woning (uitgebreide procedure)

Voorhof
Het bouwen van een nieuwe woning (2015-0135-OG02)
Locatie: Persant Snoepweg 3a
Ter inzage tot: 24 februari 2016

U kunt binnen zes weken vanaf deze dag zienswijzen indienen over de ontwerpbeschikking. U stuurt uw zienswijze dan naar het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de Commissie voor bezwaar- en de beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op  Persant Snoepweg 3a  Leiderdorp Nederland